Slik blir fordelingskriteria for 2,8 korona-millionar i Herøy

Herøy formannskap var ikkje heilt samd i fordelingskriteria som var lagt opp for dei siste 2,8 millionane som Herøy kommune har fått for å avhjelpe lokale bedrifter som er hardt råka av smitteverntiltak.

Herøy formannskap: Lokalpolitikarane i Herøy formannskap gav tysdag signal om å justere tildelingskriteria for koronastøtte. Dei ville mellom anna at fleire bedriftert skulle prioriterast i gruppa over bedrifter som ikkje får eit øvre tak på kva ein kan få i tilskot. 

Nyhende

Då saka var opp til handsaming fekk politikarane innleiingsvis ei orientering frå avdelingsleiar for utvikling i Herøy, Ole Magne Rotevatn. Han kunne opplyse om at det i førre tildelingsrunde hadde blitt ein del spørsmål til administrasjonen i samband med fordelinga og at dei derfor ønskte ei politisk avklaring på prioriteringskriteria før den komande tildelingsrunden.