Utlånssentral kan vere klar til nyåret i Herøy

Herøy formannskap har tilrådd at det vert etablert ein BUA utlånssentral på Herøy kulturhus, organisert under kulturavdelinga.

BUA: Utlånssentral vil truleg snart kunne førast på lista over innhald på Herøy kulturhus. 

Nyhende

Framdriftsplanen som ligg føre legg opp til oppstart 1. november med istandsetjing og søknader, med forventa opningsdato 3. januar 2022 for publikum.