Myklebust Verft landa med beina på bakken sjølv i ein pandemi

- Vi er ikkje heilt nøgde generelt sett, men med tanke på året vi har vore inne i, er det er veldig greitt å levere i pluss.

Hide: Dagleg leiar ved Myklebust Verft omtalar det som eit "heilt OK resultat" for 2020 å vere.  Foto: privat

Nyhende

Det seier dagleg leiar Inge-Jonny Hide i Myklebust Verft AS, etter at verftet sin årsrekneskap for 2020 no ligg på bordet.