Endå ein torskeoppdrettssøknad i Sande som gir skepsis

Sande ventar og ser framleis søknaden om torskeoppdrett på Skrede. Når det gjeld lokaliteten Lammeneset, krev formannskapet konsekvensutgreiing.

Torsk: Ord­fø­rar Olav Myklebust (Sp) og for­mann­ska­pet sig­na­li­se­rer litt skep­sis til etab­le­ring av torske­opp­drett. – Vi er i ut­gangs­punk­tet po­si­ti­ve, men ynskjer ut­grei­in­gar, sa Myklebust på mø­tet i for­mann­ska­pet.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

– Sande kommune meiner det må undersøkast kva verknadar ulike akvakulturanlegg samla