Kommunedirektøren har funne ei opning:

Meirinntekter kan gi Robek-exit

Uventa meirinntekter gir Sande kommune handlingsrom, i alle fall på kort sikt. No vil Sande kommune ut av Robek-registeret.

For­mann­skaps­mø­te: Kom­mu­ne­di­rek­tør An­ders Hammer (t.v.) ori­en­ter­te om den ko­man­de bud­sjett­re­gu­le­rin­ga som i prak­sis vil føre til at Sande kom­mu­ne går ut av Ro­bek-lis­ta. Til venst­re Dag Vaa­gen (H).  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Nær 11 millionar kroner i meirinntekter kunne kommunedirektør Anders Hammer fortelje om. Pengane vert ein del av ei budsjettregulering som gir enkelte sektorar eit etterlengta, om enn kortvarig, lyft.