«Os» skal erstatte «Kvam» i desember

Den eventuelle gleda over at Kvam blir verande på Larsnes-sambandet kan syne seg å bli kortvarig.

Os  Foto: Wikipedia

Nyhende

Norled opplyser til Vestlandsnytt at Os skal trafikkere på Nordøyane berre fram til Nordøyvegen vert opna i desember. Då skal «Os» til rute 01. Norled syner til at «Os» er ei miljøvenleg ferje som også tilfredsstiller krava til universell utforming.