Vil heller ha freda den store hummaren

Søre Sunnmøre fiskarlag vil heller ha storleiksbegrensing enn fredingsområde for hummar i Herøy.

Stig Arne Sævik  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Søre Sunnmøre fiskarlag meiner det blir utfordrande å velje ut eit fredingsområde for hummar i Herøy, slik Herøy kommune har bede om innspel til etter oppmoding frå Fiskeridepartementet.