Aukande behov for startlån i Sande

Det er utarbeidd sak til politisk behandling for auka låneramme til startlån i Sande.

Sande kom­mu­ne: Av saka kjem det fram at Sande ligg litt over lands­gjen­nom­snit­tet når det gjeld bar­ne­fa­mi­liar med låg inn­tekt. Start­lån kan med­ver­ke til at flei­re kan kjø­pe sin ei­gen bu­stad.  Foto: VN

Nyhende

Innstillinga frå kommunedirektøren går ut på å auke kommunen sitt lån i Husbanken for vidare tildeling av startlån. Auken er på 5 millionar kroner.