Lokale reiselivsvertar på studietur i Havlandet:

– Det handlar om å kjenne produktet sitt

Dei 25 plassane vart lett fylte då Havlandet As inviterte sokalla «VIP-vertar» på studietur i havgapet måndag.

VIP-ver­tar: Hav­lan­det AS had­de plass til 25 VIP-ver­tar (ak­tø­rar som mø­ter tu­ris­tar i Her­øy) på stu­die­tu­ren som vart full­boo­ka. Her ser vi ein del av dei. I trap­pa bak frå venst­re): Ann-He­len Karlsen (Ah SPORT Lounge), Bjørn Hol­um (Fos­na­våg konserthus og kino), Sver­re August Ben­dal og Hen­ning Of­stad (Ah SPORT Lounge), Jon Ro­bert Moen (Meny Fos­na­våg og Moen mat) og rei­se­livs­ut­vik­lar Hil­de Grå­berg Bak­ke (Hav­lan­det). Fram­me frå venst­re: Ing­rid Sævik Abel­seth og Ag­ne­te Tak­lo (Thon Hotel Fos­na­våg), Ing­vill Moen Spors­heim (Meny Fos­na­våg), An­ni­ken Kin­den (Cruise-Service), Ton­je Yt­re­bø (Ha­vi­la Kystruten), Odd­hild Skor­pen (Berg Hansen), As­geir Blind­heim (Ha­vi­la Kystruten), Lene Ut­seth (Her­øy kom­mu­ne/tu­rist­in­for­ma­sjo­nen), Anne Sol­gun Sund­nes (Her­øy Kyst­camp), Tryg­ve Dan­bolt Øyegard (Kjeld­sund), Jørn Sund­nes (Her­øy Kyst­camp) og Kåre Molvær (Cruise-Service).   Foto: Josefine Spiro

Nyhende

– Kva som var høgdepunktet? Eg veit ikkje, eg trur kanskje det var Herøy gard.