Tilrår 2 millionar til Safast

Sande Fastlandssamband treng meir pengar. Kommunedirektøren tilrår å løyve 2 mill. til emisjonen.

An­ders Hammer: Kom­mu­ne­di­rek­tø­ren min­ner om Ro­bek-sta­tu­sen i saks­vur­de­rin­ga­ne, men finn li­ke­vel ei op­ning for å yte pen­gar til Sa­fast.   Foto: Bjørn­ar Torv­holm Sævik (ar­kiv­fo­to)

Nyhende

Pengane har kommunedirektør Anders Hammer funne i eit ubunde finansieringsfond etter aksjesal til Tussa, det såkalla «kraftfondet».