Rår til stenging av Bergsøy skule, Borga

Arbeidet med å finne alternative undervisingslokale er allereie i gang.

Prekært: Det dukkar stadig opp bygningsmessige utfordringar ved «Borga». No rår kommuneoverlegen til at skulen vert stengt så snart dette skuleåret er over.  Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

På bakgrunn av tilsyn og faglege vurderingar rår kommuneoverlegen til at Bergsøy skule, avdeling Borga, vert stengd som skulebygg etter avsluttinga av dette skuleåret, altså etter 18. juni.