Heller dyrking enn bustadbygging

Både statsforvaltaren og fylkeskommunen rår frå frådeling av to bustadtomter på Sande i Herøy.

Sande i Herøy Illustrasjonsbilete  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Ein grunneigar på Bølandet har søkt om frådeling av to bustadtomter ved Sandevegen, men får tommelen ned frå både statsforvaltaren og fylkeskommunen for frådelinga. Begge vil at bustadane blir plasserte i området som er avsett til spreidd busetnad.