Mindre influensefråvær, meir psykiske lidingar

Både i Herøy og Sande er sjukefråværet lågare no enn for eit år sidan.

NAV illustrasjon  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Ifylgje NAV sine tal har sjukefråværet gått ned med ein prosent i Møre og Romsdal det siste året. Tala som gjeld det legemelde sjukefråværet viser ein snitt for fylket på 6,2 prosent, medan snittet for landet er 5,7 prosent.