Tareoppdrett mot torskeoppdrett i Sande

Tango Seaweed er skeptisk til planane om sjøbasert torskeoppdrett i Sande.

Tango Seaweed: Annelise Chapman hadde nyleg besøk av kommuneleiinga. Foto: Bjørnar Torvholm Sævik 

Nyhende

– Vi meiner at torskeoppdrett som omtala i søknaden på den gitte lokaliteten kan påverke økologisk vasskvalitet negativt, og kan forringe biologisk mangfald i området.