Ap med ny giv for vekst og arbeidsplassar i Møre og Romsdal:

– Lagar verktøykasse

Lokale næringar kan bli særs viktige – både for fylket, landet og verda – om AP sin vekstplan blir sett ut i live.

Svein Gjelseth: Den lokale AP-politikaren seier at også kommunepolitikarane rundt om i fylket er blitt kopla på arbeidet med den ambisiøse vekstplanen for Møre og Romsdal. Arkivfoto: Bjørnar Torvholm Sævik 

Nyhende

– Vekstplanar for alle fylka har vore eit tidkrevjande arbeid der stortingspolitikarane, partiet sentralt, regionalt og lokalt har vore med.