Mange må førebu seg på vaksinasjon i fellesferien:

Vert råka av omfordeling

– Skal vi lukkast med å få vaksinert folk så raskt som vi ynskjer, er det viktig at ein stiller opp når ein får tilbod om vaksine.

Éi veke seinare: Omfordelinga av vaksinar vil truleg føre til at Herøy kommune blir ferdige med dose nr. 1 til den vaksne befolkninga éi veke seinare enn det ein opphavleg har planlagt for. Illustrasjonsfoto 

Nyhende

Det seier kommuneoverlege i Herøy, Bjørn Martin Aasen, til Vestlandsnytt etter eit «vaksinasjonsmøte» tysdag ettermiddag.