Vedrørende fergekapasiteten på rute 01

Kvam: Masse trafikk om bord i bilferja Kvam. Spørsmålet er om sambandet får ei ferje med litt mindre dekksplass.  Foto: Anne Marte Beitveit

Nyhende

Til Samferdselsavdelingen, Møre og Romsdal fylkeskommune.

Fergekapasiteten på rute 01, Larsnes – Åram – Voksa – Kvamsøy, er altfor liten. Den har egentlig vært for liten lenge, men nå med alt det som skjer, spesielt på Sandsøya, er det sprengt. Jeg jobber til daglig som kaptein på fergen her og ser problemene dette skaper. Jeg vil presisere at dette innlegget skriver jeg helt og fullt som privatperson og har ingenting med jobben min å gjøre.

Som kjent foregår det nå bygging i stor stil på Sandsøya. Det er stor utviding av fiskemottaket, bygging av hotell og bygging av tre bolighus som skal romme 7 familier. Dette gjør at trafikken på sambandet har økt betraktelig. Det reiser daglig mange firma med arbeidere, lastebiler med forskjellig byggematerialer og til tider mange betongbiler. De fastboende er også sterkt skadelidende i denne situasjonen, da de er avhengig av å få med bil for å rekke avtaler o.l.

Med all denne trafikken, så er kapasiteten på sambandet altfor liten. Det hender ofte at biler må stå igjen. På første tur fra Larsnes er fergen stort sett full, slik at entreprenører som kommer på Åram, og skal med fergen for å komme på jobb, ofte må stå igjen. Det er da 2 timer til neste av gang, og man kan tenke seg selv problemene dette skaper for de berørte. Mange får rett og slett arbeidsdagen ødelagt. Problemet er det samme på ettermiddag når de skal være med fergen hjem. Det står ofte igjen biler på Voksa som ikke kommer seg innover igjen når de skal. Det er ofte lastebiler og betongbiler som står igjen, da det ofte kommer mange slike samme dag.
Bjarne Kvalsvik om lågare kapasitet på Larsnes-sambandet.

– Dei trekte berre på skuldrene då eg spurde om ferjesaka

Vårt område sin fremste samferdselspolitikar, Bjarne Kvalsvik, har full forståing for kampen for å unngå ei ferje med lågare kapasitet på Larsnes-sambandet.


Denne trafikken kommer selvfølgelig i tillegg til all annen trafikk, og med bedrifter som Brimer på Kvamsøy og Sandefisk på Sandshamn, som går for fullt og har en god del transport med storbil, blir det for lite fergekapasitet. -Slik det er i dag er det mange firma som taper penger hver uke på grunn av disse problemene, og det må være veldig frustrerende. Det har vært kjent lenge at det ville bli en lang periode med mye anleggstrafikk her, så det forbauser meg at det ikke er blitt gjort tiltak for å bøte på disse problemene. Her synes jeg også at Sande kommune har vært utrolig fraværende når det gjelder å kreve forbedringer.

Slik jeg ser det, skulle det vært en 50-bilers ferge på sambandet for lenge siden, men fergekaien på Voksa kan mest sannsynlig ikke ta imot en 50-bilers ferge. Jeg mener derfor at det snarest må leies inn ekstra kapasitet, dvs. en ekstra ferge som går på dagtid mellom turene til «Kvam». Denne fergen bør gå i hvert fall ut året, i første omgang. Da vil en også få tiden mellom hver avgang ned til 1 time, og det ville være et stort fremskritt.

Det var planlagt at fra 2022 skulle reservefergen være seilende i sommerhalvåret. Dette ble tatt ut av planene i fjor høst, på grunn av nedskjæringer. De fleste andre kuttene som ble gjort da er reversert, men så vidt jeg vet ikke dette. Denne fergen må settes inn på planen igjen, og den bør gå til alle anløpssteder og 7 dager i uken, i stedet for 5 som foreslått. På grunn av mye hyttebygging på øyene, er det også stor tilstrømming av folk i helgene, og derfor sprengt kapasitet.

Er dette for mye å forlange? -Nei, etter min mening er det ikke det. Hvor mange fergesamband i fylket med såpass trafikk har 2 timer mellom hver avgang? Det har på mange samband i fylket blitt satt inn flere ferger for å få flere avganger og mindre ventetid. På rute 01 har det ikke skjedd noen forbedring siden 2008, da kapasiteten på fergen ble økt fra 29 biler til 35 biler.

Jeg har ved flere anledninger, når jeg har reist til Ålesund, telt antall biler på fergen Åram – Larsnes og på fergen Hareid – Sulesund, og sammenliknet kapasitetsutnyttelsen opp mot hvor mange biler fergen kan ta. Hver gang har jeg funnet at kapasitetsutnyttelsen har vært langt høyere på Larsnesfergen enn på Hareidfergen. Dette har vært turer hvor jeg har reist nordover om morgenen og tilbake på ettermiddag. -Jeg mener dette viser at kapasiteten på rute 01 er mindre enn det en legger til grunn på andre samband.

Hittil har man på rute 01 verken fått nytt materiell eller fått noen forbedring i frekvensen. Jeg mener det er på tide at øyene i Sande også får nyte godt av den forbedringen i frekvens på fergene som man har gjort på de fleste andre samband.

Jeg mener at når det er så mye god næringsutvikling på gang her, så har fylkeskommunen et spesielt ansvar for å hjelpe til og tilrettelegge slik at transporten kan bli så problemfri som mulig. Slik det er i dag, skaper det mye frustrasjon og vansker både for entreprenører, hyttefolk og ikke minst for de fastboende.