Synfaring ved «den gamle fodsti»

Vegen er svært overgrodd enkelte stadar, men no er mykje innmålt digitalt.

Tursti Larsnesskogen: Om lag slik går den gamle Vardevegen frå Larsnes sentrum og fram til Halleosen (t.v.).  Foto: LIL

Nyhende

6. mai var det synfaring ved Vardevegen på Larsnes. Til stades var grunneigarar, frå tiltakshavar Larsnes idrottslag og grunneigarar.