Kommunen søkjer tilskot til kai i Gjerdsvika

Sande kommune søkjer Kystverket om tilskot til kai i nye Gjerdsvika hamn.

Gjerdsvika hamn: Sande kommune søkjer no om offentleg tilskot til tubygginga av kaia i Gjerdsvika. Signala fortel at fleire er interesserte i industriareal på staden.  Foto: Arkiv / Endre Vorren

Nyhende

Av søknaden kjem det fram at prosjektet skal vere realisert innan utgangen av 2022.