Høyringsinnspel frå styret i Herøyspelet:

Kva er kommunen si rolle?

Herøyspelet må synleggjerast betre i handlingsplanen for Herøy kystmuseum.

Am­bas­sa­dør: He­røy­spe­let sam­lar mykje folk og er ein god am­bas­sa­dør for Her­øy gard. Her frå He­røy­spe­let 2019. Foto: Bjørn­ar Torv­holm Sævik.  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Det meiner stiftinga for Herøyspelet, som saknar meir konkret informasjon og framtids- tankar for spelet og området som spelet i dag disponerer i den framlagde handlingsplanen for kystmuseet. Her kjem styret med klare ønske om tettare band mellom Herøyspelet og Herøy gard/Herøy kystmuseum.