Kommunane våre markerer Bygdepride

Denne veka blir årets Bygdepride markert. Det er ei markering Herøy og Sande kommunar ser det som viktig å støtte opp om, også reint fysisk.

Regn­bo­ge­flagg: Slik var Her­øy råd­hus pyn­ta i høve Bygdepride måndag 10. mai.   Foto: Endre Vorren

Det er viktig å vise at vi er ein inkluderande institusjon.

Trond Arne Aglen
Nyhende

– Vi har ulike utval som jobbar for at vi skal vere inkluderande. Då er det viktig å vise vår støtte ved å henge opp flagget på rådhuset.