Fiskarheimen søker tilskot til renovering

Vil renovere bygninga sitt el-anlegg og kjøken for å stette Mattilsynet sine krav.

Fis­kar­hei­men: Ein tru­fast gjeng har i flei­re år dri­ve søn­dags­ka­fé på dug­nad.   Foto: Endre Vorren/arkivfoto

Nyhende

Samla prosjektkostnad er venta å bli på 165.000 kroner. Difor søker ein no om å få dekka 55.000 kroner gjennom den desentraliserte ordninga for kulturbygg.