Sandebu vert overført til Kong Arthurspelet

NTM-utvalet i Sande går samrøystes inn for å overføre heimelen på eigedomen Sandebu frå kommunen til Kong Arthurspelet.

San­de­bu: Kom­mu­nalt bygg som vert over­ført til Kong Arthurspelet. 

Nyhende

Det skal etter planen skje gjennom ein avtale der spelet betalar kommunen 100.000 kr årleg i seks år, medan kommunen samstundes gir spelet 100.000 kr i året i seks år.