Fleire avklaringar på plass:

No er SaFast på oppløpssida

Fleire avklaringar er på plass. No trengst det eit par viktige rundar til før Sande Fastlandssamband kan planlegge oppstart.

Sande Fast­lands­sam­band: Frå sist ve­kes ge­ne­ral­for­sam­ling i kom­mu­ne­sty­re­sa­len på Lars­nes. Vi ser f.v. sty­re­lei­ar Jar­le Støy­len, dag­leg leiar Jo­stein Kors­nes og sty­re­med­le­ma­ne Dag Vaa­gen og Bils Olav Moen. Foto: Ei­nar Ek­roll 

Nyhende

– Det stemmer at vi er komne så langt, ja, stadfestar dagleg leiar Jostein Korsnes i Sande Fastlandssamband (SaFast).