Kommunalt næringsfond deler ut pengar:

Selskapet Ull-dorado eitt av fleire som får støtte

NTM-utvalet i Sande har gitt tilsegn om 200.000 kr i næringsstøtte.

Ull blir gjødsel: Karin Flatøy Svarstad får støtte til sitt nyaste næringsprosjekt. 

Nyhende

Selskapet Ull-dorado Biogjødsel AS, ved Karin Flatøy Svarstad, har fått 50.000 kr frå det kommunale næringsfondet. Saueull skal omdannast til gjødsel.