Fleire vegstrekningar får midlar:

Kommunale vegar i Sande skal rustast opp

NTM-utvalet i Sande har konkludert. Det blir nytt dekke på fleire vegar.

Får pengar: Vegstrekninga Nyglå til Sandetun er ein av vegane som skal rustast opp.  Foto: Arkivfoto

Nyhende

NTM-utvalet i Sande har samrøystes tilrådd bruken av budsjettert sum til opprusting av kommunale vegar i år. Planen er å bruke 300.000 kr på vegen mellom Knotten og Sandvika.