Kontaktar fylket:

Ynskjer veglys for å sjå hjort på Drageskaret

Ein privatperson har vendt seg til fylket om hjort på Drageskaret.

Hjort: Det er mykje hjort i området ved Drageskaret mellom Larsnes og Gursken.  Foto: Johnny Larsen

Nyhende

Vedkomande spør om behovet for veglys på fylkesveg 61 over Drageskaret som eit trafikksikkerheitstiltak mot påkøyrsler.