17. mai i Sande:

Pandemien gjer feiringa digital

Etter gode tilbakemeldingar i fjor, blir også årets 17.mai-feiring i Sande felles og digital.

Sande Nettsyn: I fjor var det digital 17. mai-fest i Sande med innslag frå dei fem hovudkrinsane. Sande NettSyn og Gamlebanken Scene trekte i trådane.  Foto: Sande Nettsyn

Nyhende

17. mai-komiteane i Sande har av denne grunn slått seg saman og søkjer kommunen om tilskot til gjennomføring av ein felles, digital 17. mai-fest.