Dette selskapet skal filme i fuglefjellet på Runde

Selskapet Arctic Light har fått løyve til å filme i hekkesesongen på Runde.

MILJØ: Filmprosjektet skal dokumentere miljøutfordringane for sjøfuglane på Runde med særleg fokus på havsule og lunde. Arkivfoto: Ingar Støyle Bringsvor. 

Nyhende

All ferdsel i fuglefredingsområdet på Runde er forbode i hekketida. Likevel kan selskapet Arctic Light gjennomføre eit planlagt filmprosjekt etter at Statsforvaltaren har gitt dispensasjon til ferdsel i fuglefjellet.