Vil gjere Nerlandsøybrua litt smalare

For å spare pengar vil samferdselssjefen korte inn litt av breidda på den nye Nerlandsøybrua.

Nerlandsøybrua 

Nyhende

Neste veke skal samferdselsutvalet ta stilling til eit forslag om å korte inn breidda på Nerlandsøybrua med 25 centimeter. Innkortinga skal gjerast mellom brurekkverk og køyrebane, den såkalla skulderbreidda.