Folkehelseundersøkinga:

Nøgde med livet, men ikkje kollektivtilbodet

Nærare 25 000 personar frå Møre og Romsdal svara på folkehelseundersøkinga i februar. Mange er nøgde med både liv og framtidsutsikter i fylket. Men på Søre er ikkje folk nøgde med den offentlege transporten.

Nøgde: Folk i Møre og Romsdal er nøgde med livet, og dei ser lyst på framtida   Foto: Terje Aamodt

Nyhende

Folkehelseundersøkinga for Møre og Romsdal blei sendt ut i februar, og svarprosenten var 45,8%. Tala syner mellom anna at nesten 8 av 10 innbyggjarar er nøgde med både livet og framtidsutsiktene i fylket, skriv Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding.