Vil bruke 200.000 kroner til å rydde krattskogen her

Kenneth Jøsokbakke vil rydde skog og gjenopprette beiteareal i Kleppeåsen på Leikong.

Illustrasjon:   Foto: Hagenstaadt frå Pixabay

Nyhende

I Kleppeåsen, som mange andre plassar, har skogen teke overhand. No ønskjer Kenneth Jøsokbakke å rydde delar av krattskogen slik at området kan tilbakeførast til opprinneleg stand som beiteareal for sau.