Legevaktavtale på saklista for kommunestyret i Herøy trass utsetting: - Fornuftig

Fornuftig: Sjølv om avtalesigneringa formelt sett er utsett, meiner ordføraren det er fornuftig å berre få det unnagjort no som Hovdebygda er det einaste, for å ikkje nemne det vedtekne alternativet. 

Nyhende

I lys av at samarbeidssamtalane mellom kommunane på Ytre Søre igjen har «stranda» i legevaktsaka, set Herøy-ordførar Bjørn Prytz no signering av legevaktavtalen i Hovdebygda på sakskartet til kommunestyremøtet torsdag.