Ivar Gaustad tek utfordringa frå kommunen:

Her vil han etablere leilegheiter på Larsnes

Sande kommune har allereie fått respons på si utlysing der ein ber private med på samarbeid om realisering av leilegheiter.

Bankbygget: Skisse frå Imo Invest AS som syner korleis Sparebank-bygget på Larsnes vil rigge med fire etasjar. Bygningen er godt dimensjonert for ein etasje ekstra. Illustrasjon. Imo Invest AS 

Nyhende

Ivar Gaustad i selskapet Imo Invest AS, som eig det såkalla sparebankbygget på Larsnes, har no vendt seg til kommunen med interesse for realisering av eit prosjekt.