Havila Kystruten har utvida liggjetida i Ålesund:

Nye moglegheiter for lokal turisme

Ingen annan stad på kystruta mellom Bergen og Kirkenes har lengre liggjetid enn Ålesund. Havila Kystruten brukar dei ekstra timane til å gje gjestane om bord nye opplevingar og reiselivet på Nordvestlandet nye moglegheiter.

Ser moglegheiter: Asgeir Blindheim frå Havila Kystruten, Susanne Fausa Brastad frå Romsdalsgondolen og Tom Anker Skrede frå Destinasjon Ålesund og Sunnmøre gler seg over moglegheitene dei får på grunn av den forlenga liggjetida for skipa på kystruta mellom Bergen og Kirkenes.   Foto: Havila Kystruten

Nyhende

Frå 1. januar vart liggjetida i Ålesund for kystruteskipa mellom Bergen og Kirkenes utvida, skriv Havila Kystruten AS i ei pressemelding.