So kom Sivert Olsen og Anne Olava

Av dei man­ge som har sett sitt preg på soga om øya Her­øy gjen­nom flei­re hund­re år, er der berre éin som har fått eit et­ter­mæ­le verd ei heil bok: Kyrjeeigar, prop­ri­e­tær og han­dels­mann Si­vert Olsen.

Herøy gard: Måleri laga av Peder Myrvågnes.  Foto: Josefine Spiro

Nyhende