Stadig fleire frå ytre søre vert bitne av basillen!

Hyttedilla i Stryn

Sta­dig flei­re kjø­per seg hyt­te i pend­lar­av­stand. I Stryn har det eks­plo­dert med sunn­mø­rin­gar dei sis­te ti-tolv åra, og sær­leg frå ytre søre. Kven er dei, alle des­se men­nes­ka som in­ves­te­rer så mykje tid, pen­gar og kref­ter i hyt­te­ne sine? Vi reis­te til Stryn for å ta tem­pen på tre her­øy­væ­rin­gar som vart bit­ne av hyt­te­ba­sil­len for man­ge år sidan.

Merethe C. Kvalsvik Schjelderup, systera Anette Kvalsvik og Karin Kvalsvik Frøystad har alle hytte i Bøanedsetra og nyttar fristaden så ofte dei kan. Til høgre: Aud Karin Fauske som er ein «hyttevan» gjest på Schjelderup-hytta.  Foto: Josefine Spiro

Nyhende