I mål med kolmulekvotane

Sesongen er no over også for dei to siste kolmuletrålarane frå Herøy.

I mål: Med siste fangst på 1700 tonn kom Eros i mål med kolmulekvoten på totalt 5.500 tonn. 

Nyhende

Bortsett frå Eros og Sjøbris greidde kolmuletrålarane frå Herøy å gjere seg ferdig med sesongen til påske. No kan også dei to siste ta trålen på land etter å ha fiska opp sine tilmålte kvotar.