Sandebukta og Torvik:

Fleire vil ha stein frå Kystverket

Sandebukta og Torvik er spela inn som avtakarar av overskotsmasse frå Kystverket si føreståande omlegging av Skinna- brokaleia.

SMÅBÅTHAMN: Her må Herøy kommune vere på ballen og legge til rette for småbåthamn, skriv Kjartan Sundnes. 

Nyhende

I Torvika er det Kjartan Sundnes som her ser mulegheiter for å få laga til småbåthamna han lenge har hatt planar om nord for Herøyterminalen.