Legevakt

- Særs uheldig med slike skuldingar mot Herøy

Ordførar Bjørn Prytz og kommunedirektør Trond Arne Aglen er provoserte av utspelet frå ordføraren i Ulstein i legevaktsaka.

Bjørn Prytz: Herøy-ordføraren - saman med kommunedirektør Trond Arne Aglen - er ikkje heile glade for ein del av det ordførarane i Ulstein og Hareid har gått ut med i legesaka.  Foto: Arkiv / Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

- Det er særs uheldig at den fremste politiske tillitsvalde i vår gode nabokommune set fram slike skuldingar mot Herøy kommunestyre og mot kommunen si administrative leiing, heiter det i eit ferskt svar signert kommuneleiinga i Herøy, skrive under av ordførar Bjørn Prytz og kommunedirektør Trond Arne Aglen.