Desse lokale verksemdene får koronastøtte i Herøy – og meir er på veg

Kommunedirektøren i Herøy har no gjort ei prioritering basert på søknadane for dei 813.102 kronene som kommunen nyleg fekk til fordeling utover lokale, pandemiråka verksemder.

Illustrasjon   Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Prioriteringa er avgjort etter at administrasjonen har fått mynde til å gjere delegert vedtak i saka, slik at midlane på kortast mogleg tid blir tilgjengeleg for dei bedriftene som treng støtta.