Brannsjefen varslar sanksjonar mot kommunen:

Bruksnekt kan bli aktuelt

Herøy kommune kan få bruksforbod for avlastingsavdelinga ved Toftetunet.

TOFTETUNET: Brannsjefen varslar at det kan bli aktuelt å vedta bruksnekt for avlastingsavdelinga ved Toftetunet om kommunen ikkje utfører pålagde tiltak innan fristen som er sett. 

Nyhende

Brannleiinga i Herøy kommune varslar tvangsmulkt, alternativt bruksnekt, om kommunen ikkje gjer alvor av pålagde tiltak ved Toftetunet.