Norges handikapforbund:

Tilgang for rørslehemma må vere krav til behandling av nye og forlenga skjenkeløyvesøknader

Universell utforming må vere eit krav til behandling av nye og forlenga skjenkeløyvesøknader.

Illustrasjon  Foto: M. Roth frå Pixabay

Nyhende

Denne oppmodinga har Norges handikapforbund gått ut med til alle kommunane i landet. I Helsedirektoratet har forbundet fått stadfesta at kommunane har fullt høve til å stille slike krav.