Meir arbeid til to Asper-båtar

Asper Norway har fått forlenga kontrakt for to båtar som driv med vakthald i Nordsjøen.

KONT­RAKT: As­per Victoria (bil­det) og As­per Malene er sik­ra om lag eit halvt års ar­beid med vakt­hald i Nord­sjø­en. 

Nyhende

Vaktbåtane Asper Victoria og Asper Malene er sikra om lag eit halvt år med arbeid etter ein ny kontrakt som Asper Norway har inngått.