HAV Design med kontrakt på:

- Verdas mest miljøvenlege brønnbåt

HAV-selskap har utvikla det som blir omtala som verdas mest miljøvenlege laksefraktar.

Ver­das mest mil­jø­ven­le­ge: HAV 588 L er ut­vik­la på bak­grunn av HAV De­sign sin so­li­de kom­pe­tan­se på brønn­båt­de­sign med sy­lind­ris­ke tan­kar. 

Nyhende

HAV Design og Norwegian Electric Systems har utvikla ein brønnbåt som får verdas lågaste klima- og miljøavtrykk per kilo frakta laks. Båten er kontrahert av Frøy As og skal, etter levering, i arbeid for Cermaq.