Usikker på torskeoppdrett i Sande

Torskeoppdrett: Administrasjonen i kommunen er usikker på om det er rett å gje løyve. 

Nyhende

Er det rett av kommunen å bandlegge sjøarealet, med dei ulempene det fører med seg for landlege naboar og framtidig bruk? Svarar det seg i høve til fordelane eit slikt anlegg gir?