Kystverket tilbyr seg å bygge nytt land i Herøy

Herøy kan få hjelp frå Kystverket til utfylling for bygging av nytt land.

SKINNABROKLEIA: Kysterket skal flytte hovudleia som går mellom Herøy og Ulstein og er ute etter deponi for overskotsmassar. 

Nyhende

Kystverkerket er på utkik etter sjødeponi for overskotsmasse frå muding og sprengingsarbeid som skal gjennomførast i farleia frå Røyrasundet og nordover mot Ålesund. Primært ønskjer Kystverket at massane kan nyttast til samfunnsnyttige føremål og har hatt drøftingar med Herøy kommune i høve til Paradisbukta og andre deponialternativ.