Trur på norsk båtsommar i år òg

Båtsommaren i fjor vart ein av dei beste nokosinne, både for båtfolket, båtbransjen og norsk reiseliv. Mykje tyder på at historia gjentek seg i år.

Sandshamn. Både båtbransjen og Båtforbundet trur på ein ny, stor båtsommar også i år. Dette er frå båthamna på Sandshamn, der Rosenlund Hamn held til.   Foto: Arkiv / Sandsøy Servicebåt AS

Nyhende

Ein stor del av båtbransjen ser tilbake på 2020 som eitt av dei beste åra på lenge.