Sande i oppryddingsmøte med Breivik Eigedomsselskap

Sande kommune har vore i møte med Breivik Eigedomsselskap AS.

Breivik: Det er eit stort industriområde sør for fylkesvegen i dette området. 

Nyhende

Møtet er ein del av kommunen si auka satsing på miljø og opprydding. Av møtereferatet kjem det fram at kommunen kalla inn til møtet på bakgrunn av informasjon om manglande opprydding etter det tidlegare oppdrettsanlegget på Sponga.