Kolmulefisket over for dei fleste: Vart betre enn venta

-Prisane blei betre enn forventa, og vêrmessig gjekk det også overraskande bra.

Sesongskifte: Herøyhav og dei fleste andre kolmuletrålarane kan no ta på land trålbruket og legge om til ringnotfiske etter nordsjøsildsom venteleg vil starte i mai. 

Nyhende

Slik vil Ronald Ervik på Herøyhav oppsummere årets kolmulesesong som for dei fleste herøybåtane blei avslutta til påske.